Πρέπει να αγοράσετε τη συνδρομή (τρίμηνη ή ετήσια) του μαθήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την 5νθήμερη Δωρεάν Συνδρομή προκειμένου να αξιολογήστε το μάθημα που επιλέξατε και κατόπιν να αγοράσετε μια συνδρομή.