Υπάρχουν δύο συνδρομές. Η τρίμηνη και η ετήσια. Η ετήσια συνδρομή διαρκεί έως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που θέλετε να έχετε πρόσβαση στο μάθημα και την επόμενη σχολική χρονιά, θα πρέπει να ανανεώσετε τη συνδρομή σας για την αντίστοιχη περίοδο.