Είστε απόλυτα ασφαλής τόσο για τια τα προσωπικά σας στοιχεία που θα δηλώσετε στον ιστότοπό μας, όσο και για τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πρωτόκολλο κρυπτογράφησης (SSL Protection της Comodo) με αποτέλεσμα τα στοιχεία σας να είναι ασφαλή. Σε ότι αφορά δε στην ηλεκτρονική σας συναλλαγή, μόλις επιλέξετε τη συνδρομή του μαθήματος που σας ενδιαφέρει, οδηγείστε αυτόματα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank με την οποία συνεργαζόμαστε, όπου και δίνετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου η τράπεζα να ολοκληρώσει μέσω του δικού της, απόλυτα ασφαλούς περιβάλλοντος τη συναλλαγή.

Η Alpha Bank χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.