Αμέσως μόλις λάβουμε το μήνυμα της συναλλαγής σας από την τράπεζα, θα ενεργοποιήσουμε τη συνδρομή σας και θα σας αποστείλλουμε ηλεκτρονικά, τόσο την απόδειξή σας, όσο και τις αναλυτικές πληροφορίες προκειμένου να δείτε άμεσα το μάθημα του οποίου τη συνδομή αγοράσατε.