Όχι. Η συνδρομή σας είναι αποκλειστικά δική σας και μόνο εσείς (εκπαιδευτικός – μαθητής – γονέας) επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στα μαθήματα. Η πλατφόρμα είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκλειδώνει μόνο σε ένα χρήστη ανά κωδικό αγοράς συνδρομής.