Οδηγίες

Πώς να κάνετε εγγραφή

Πώς να κάνετε συνδρομή σε μαθήματα

Πώς να δημιουργήσετε μία ψηφιακή τάξη

Πώς να καλέσετε τους μαθητές σας στην ψηφιακή τάξη

Πώς να βλέπετε τα αποτελέσματα των ασκήσεων των μαθητών σας