Το μάθημα της Γλώσας της Στ ‘ Δημοτικού είναι βασισμένο στις Οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας.

Η συνδρομή στο μάθημα διαρκεί μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.