Το ψηφιακό μάθημα της Μεσαιωνικής & Νεότερης Ιστορίας της Β’ Γυμνασίου είναι βασισμένο στις Οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας.