Το ψηφιακό μάθημα της Νεότερη και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄Γυμνασίου είναι βασισμένο στις Οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας.