Το μάθημα της Ιστορίας της Στ ‘ Δημοτικού είναι βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου και στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.