Το μάθημα των Μαθηματικών της Α’ Δημοτικού είναι βασισμένο στις Οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας.