Το μάθημα των Μαθηματικών της Γ ‘ Δημοτικού είναι βασισμένο στις Οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας.