Το ψηφιακό μάθημα της Φυσικής της Β΄Γυμνασίου είναι βασισμένο στις Οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας.