Η Ομάδα μας

Ιδρυτής &

Γενικός Διευθυντής

Αν. Καθηγήτρια

Διευθύντρια Εργαστηρίου
Βιοοικονομίας
Κυκλικής Οικονομίας
& Βιώσιμης Ανάπτυξης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιστημονικός Συνεργάτης

Γιάννης Τρυφιάτης

Δρ. Παιδαγωγικής

Επιστημονικός Συνεργάτης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικός

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εύα Παπαχριστοπούλου

Εκπαιδευτικός

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανθία Διαμαντάρα

Εκπαιδευτικός

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικός – Συγγραφέας

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κωνσταντίνα Ρίζου

Εκπαιδευτικός

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φιλόλογος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φιλόλογος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στέλιος Τσακιρτζής

Μαθηματικός

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γιώργος Ζήρας

Φυσικός

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φιλόλογος

Γιάννης Σαρρής

Επικεφαλής της ομάδας
προγραμματισμού

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έλενα Χριστάκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Παύλος Λουκηανός

Client Service

Director

Ευτυχία Κάτση

Client Service