Ψηφιακή εκπαίδευση για το Σχολείο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Παν/μίου Πειραιώς
Η Ομάδα2019-07-06T18:21:44+00:00

Η Ομάδα μας

Ιδρυτής &

Γενικός Διευθυντής

Αν. Καθηγήτρια

Διευθύντρια Εργαστηρίου
Βιοοικονομίας
Κυκλικής Οικονομίας
& Βιώσιμης Ανάπτυξης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιστημονικός Συνεργάτης

Γιάννης Τρυφιάτης

Δρ. Παιδαγωγικής

Επιστημονικός Συνεργάτης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παυλίνα Κελαϊδή

Εκπαιδευτικός

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εύα Παπαχριστοπούλου

Εκπαιδευτικός

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανθία Διαμαντάρα

Εκπαιδευτικός

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γιούλα Κουντούρη

Φιλόλογος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στέλιος Τσακιρτζής

Μαθηματικός

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άννα Παρίση

Φιλόλογος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γιώργος Ζήρας

Φυσικός

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φιλόλογος

Γιάννης Σαρρής

Επικεφαλής της ομάδας
προγραμματισμού

Παύλος Λουκηανός

Client Service

Director

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έλενα Χριστάκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Ευτυχία Κάτση

Client Service