Βίντεο

Τα μαθήματα της Γλώσσας του Δημοτικού

Αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Αρχαία Ιστορία Α’ Γυμνασίου

(μερικά από τα βίντεο που περιλαμβάνει το μάθημα)

Αρχαία Ιστορία Α’ Γυμνασίου

(μερικές από τις φωτογραφίες που περιλαμβάνει το μάθημα)